Aktualności

 • Logo programu Polska-Ukraina
  Wspólny Sekretariat Programu zaprasza na spotkanie informacyjne online dla osób przygotowujących się do złożenia wniosku o dofinansowanie w pierwszym naborze.
 • Logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie kolejny konkurs, w ramach którego wyłonionych zostanie pięciu operatorów regionalnych. Będą oni odpowiedzialni za rozdystrybuowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pośród przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej (HoReCa), turystycznej i kulturowej. Nabór wniosków rozpocznie się 10 sierpnia 2023 roku.
 • money-g24ad8271c_1280
  Trwa nabór wniosków w siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Rozwój stref przemysłowych. Jeszcze przez nieco ponad dwa tygodnie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki mogą wnioskować o wsparcie.
 • Uczestnicy warsztatów przy stole konferencyjnym
  Za nami pierwsze warsztaty z Interesariuszami realizowanego przez Województwo Podlaskie projektu SKYLA (Interreg Europa), podczas których przedstawiciele biznesu, edukacji i administracji podzielili się swoimi doświadczeniami, opiniami i pomysłami dotyczącymi tematu rozwoju kształcenia zawodowego w regionie w zakresie bliźniaczej transformacji. Spotkanie odbyło się we środę 28 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.
 • Spotkanie zespołu zadaniowego ds. szkolnictwa zawodowego
  Z inicjatywy Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki, z dniem 9 czerwca 2023 r. powołany został Zespół zadaniowy ds. szkolnictwa zawodowego. Funkcję Przewodniczącej powierzono Pani Karolinie Perkowskiej, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP.
 • Minister Jarosińska-Jedynak oraz Marszałek Artur Kosicki podczas spotkania
  To już trzecia edycja specjalnego, ponadregionalnego programu, który będzie wspierał inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski wschodniej. Jego budżet to 12 miliardów zł. W Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym w środę, 28 czerwca, z samorządowcami i przedsiębiorcami, największymi beneficjentami programu, spotkali się wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek Artur Kosicki.
 • Zbliżenie na obiektyw mikroskopu.
  Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje badawcze do zgłaszania propozycji przedsięwzięć z zakresu publicznej regionalnej infrastruktury badawczej.
 • Uczestnicy spotkania Grupy roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”
  Przedstawiciele podlaskich uczelni, przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się kolejny raz w ramach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. W spotkaniu kończącym cykl tegorocznych obrad we wtorek, 27 czerwca, uczestniczyli również: wicemarszałek Marek Olbryś, radna wojewódzka Jadwiga Zabielska oraz sekretarz województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.
 • Park ze stawem w mieście.
  Europejska Inicjatywa Miejska jest podstawowym narzędziem wspierania miast każdej wielkości, budowania potencjału i wiedzy, wspierania innowacji oraz opracowywania możliwych do przenoszenia i skalowalnych innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich o znaczeniu dla całej Unii.
 • 2023_CFEI_Enter_LAs
  Rada Europy ogłosiła nabór wniosków dla władz lokalnych i innych partnerów do zgłoszenia udziału w projekcie „ENTER! Access of Young People from Disadvantaged Neighbourhoods to Social Rights”
Powrót na początek strony