Współpraca i kryteria dla Priorytetu Badania i innowacje – kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami oraz kryteria wyboru projektów dla Priorytetu Badania i innowacje to główne wątki poruszane podczas kolejnego spotkania Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki. Odbyło się ono 2 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Spotkaniu przewodniczyła w imieniu Marszałka Artura Kosickiego Emilia Malinowska – Dyrektor Departamentu Innowacyjności i Przedsiębiorczości UMWP.

Prezentacja wyników i wniosków z realizacji Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami dr hab. inż. Romana Kaczyńskiego, prof. Politechniki Białostockiej, wywołała ożywioną dyskusję na temat współpracy biznesu z nauką w perspektywie finansowej 2021-2027. Wskazano, że niezbędnym elementem tego rodzaju zamierzeń powinno być badanie potencjału rynkowego uczelnianych projektów.

Emilia Malinowska, Dyrektor Departamentu Innowacyjności i Przedsiębiorczości UMWP, przedstawiła projekt kryteriów oceny projektów na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz  wdrażanie innowacji w MŚP celem zwiększenia eksportu, które zostaną poddane pod obrady Komitetu Monitorującego 22 czerwca br.  Dyskusja dotyczyła przede wszystkim aspektu premiowania  współpracy przedsiębiorstw z krajowymi i regionalnymi jednostkami naukowymi oraz wątku doświadczenia w realizacji prac badawczych.

Kolejne spotkanie Grupy RIS3 zostało zaplanowane na koniec sierpnia br.

Protokół ze spotkania Grupy RIS3 (PDF 255 kB)

Oprac. Anna Pańkowska

Fot. Barbara Kuprel-Poźniak

Spotkanie Grupy RIS3

Powrót na początek strony