System realizacji

System realizacji

Strategia programuje rozwój całego regionu i wykracza poza kompetencje samorządu województwa. Zakładanych celów nie zrealizuje samodzielnie urząd marszałkowski, dlatego zaprasza do współpracy wielu partnerów. Tylko wspólnie uda się wcielić w życie zapisy dokumentu.

Stąd funkcję komitetu monitorującego i sterującego pełni Podlaskie Forum Terytorialne, powołane 4 listopada 2014 roku. W jego skład – zgodnie z zasadą partnerstwa – weszli przedstawiciele samorządów (w tym miast subregionalnych), administracji rządowej, organizacji pozarządowych, uczelni, środowisk gospodarczych.

Z kolei do opracowania planu działania czy programu rozwoju, dotyczącego konkretnej dziedziny, będą powoływane grupy robocze.

Na razie powołano pięć takich grupy. To:

Grupa robocza ds. efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii – za koordynację jej działań odpowiada Politechnika Białostocka. Przewodniczącym grupy jest dr hab. Piotr Banaszuk – prof. Politechniki Białostockiej.

Grupa robocza ds. wsparcia przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – jej przewodniczącym jest Daniel Górski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Grupa robocza ds. realizacji idei e-Podlaskie – jej prace koordynuje Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, a przewodniczącą jest Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

Grupa robocza ds. polityki klastrowej – odpowiada za nią Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, zaś funkcję przewodniczącego pełni Bogusław Plawgo, prezes BFKK.

Grupa robocza ds. specjalizacji regionalnej gospodarki – jej prace organizuje Departament Rozwoju Regionalnego, natomiast przewodniczącym jest Daniel Górski, dyrektor DRR.

 

Powrót na początek strony