Wyzwania

Wyzwania województwa podlaskiego

 1. Rozwój zielonych przemysłów, w których województwo już dziś osiąga sukcesy, ale również tych, które będą rozwijały specjalizację regionu;
   
 2. Wykorzystanie przygranicznego położenia, tj. województwo jako brama na Wschód;
   
 3. Zwiększenie kompetencji do pracy mieszkańców;
   
 4. Przeprowadzenie rewolucji energetycznej, która doprowadzi do decentralizacji źródeł wytwarzania energii, których właścicielami będą mieszkańcy i podlascy przedsiębiorcy;
   
 5. Wdrożenie idei e-podlaskie, w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i zwiększenia dostępności do usług publicznych;
   
 6. Poszukiwanie lokalnych strategii rozwoju, które powinny być budowane w oparciu o endogeniczne potencjały danego obszaru;
   
 7. Zasadnicza poprawa dostępności terytorialnej województwa podlaskiego, zarówno w układzie wewnętrznym, jak też zewnętrznym.
Powrót na początek strony