Spotkanie Grupy RIS3 w dniu 28 maja 2024 roku

„Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO” to projekt strategiczny Województwa Podlaskiego, którego celem jest wdrożenie kompleksowych działań na rzecz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy nauki z biznesem w województwie podlaskim. Jest o odchodzeniu od dotychczasowych schematów i przecieraniu nowych szlaków. Wiąże się z otwartością na wiedzę, akceptacją eksperymentowania i porażek, docenianiem kreatywności i krytycznego myślenia oraz tworzeniu klimatu sprzyjającemu innowacyjności. Realizacja projektu odbywa się w formule partnerstwa.

28 maja br. odbyła się uroczysta inauguracja Regionalnego projektu w zakresie budowy potencjału regionu PPO wraz z posiedzeniem Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki.

Rektor Elekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Marcin Moniuszko powitał zgromadzonych gości. Wyraził zadowolenie z inicjatywy procesu przedsiębiorczego odkrywania, która pozwoli na jeszcze lepsze zdiagnozowanie możliwości naszego regionu, które jak stwierdził, są bardzo duże. Musimy jedynie uciec od stereotypowego myślenia. Jak stwierdził, na sali zebrali się ludzie, którzy nie mają kompleksów i którym zależy na rozwoju Województwa Podlaskiego.

Oficjalnie spotkanie otworzył Wicemarszałek Marek Malinowski, który przyznał, że aby myśleć o rozwoju województwa podlaskiego, konieczna jest współpraca pomiędzy światem nauki, biznesu oraz samorządu.

W spotkaniu wzięła również przedstawicielka Komisji Europejskiej Aleksandra Kowalska.

Ideę projektu omówiła Emilia Malinowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP. Ponadto w prezentacji udział wzięli Partnerzy Projektu - Liderzy inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego, Partner ds. promocji współpracy nauka-biznes oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

  • dr hab. Katarzyna Socha - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Lider IS Sektor medyczny;
  • Anna Moskwa - Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, Koordynatora Polskiego Klastra Budowlanego - Lider IS Ekoinnowacje;
  • Janusz Poulakowski - Dyrektor Operacyjny Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Koordynatora Klastra Przemysłowego Evoluma - Lider IS Przemysł metalowo-maszynowy;
  • dr hab. Wojciech Miltyk – jako Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Sp. z o.o. - Lider IS Przemysł rolno-spożywczy;
  • Tomasz Stypułkowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji „Technotalenty” - Partner ds. promocji współpracy nauka-biznes;
  • Mariusz Dąbrowski - Dyrektor Biura Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
  • Barbara Kuprel-Poźniak - Kierownik Referatu Innowacji i Przedsiębiorczości Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2028, zaś jego dofinansowanie wynosi 15 728 106,80 PLN i pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Red.: Anna Pańkowska

Powrót na początek strony