Podlascy partnerzy będą współpracować z Litwą w ramach wspólnych projektów współfinansowanych z Programu Interreg VI-A Litwa – Polska

W dniach 26-27 września 2023 r. w Augustowie odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, na którym dokonano wyboru projektów do dofinansowania.

Podczas spotkania zatwierdzono 24 z 131 projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków. Spośród 24 wybranych do dofinansowania projektów, 18 zrealizują
w polsko-litewskim partnerstwie beneficjenci z naszego regionu.  

Całkowita wartość wybranych projektów wynosi ponad 18,9 mln euro (ponad 15 mln euro stanowi dofinansowanie z EFRR). Podlascy partnerzy otrzymają łącznie ponad 5,2 mln euro z EFRR.

Kontraktowanie wybranych projektów planowane jest w grudniu 2023 roku.

Więcej informacji dotyczących zatwierdzonych projektów można znaleźć na stronie programu.

Podlascy partnerzy projektowi:

Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Beneficjent wiodący

Partner projektu

1.

LTPL00041

Współpraca proekologiczna

Administracja Miasta Alytus

1. Miasto Suwałki
2. JSC Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Alytusie

2.

LTPL00050

Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym

Miasto Suwałki

Administracja miasta Alytus

3.

LTPL00107

Wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych na rzecz ochrony środowiska (LT-PL)

Spółka akcyjna "Dzukijos vandenys"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

4.

LTPL00143

Przygotowanie do gaszenia lasów na pograniczu litewsko-polskim

Służba Ochrony Przeciwpożarowej w Rosieniach

1. Gmina Gródek
2. Straż Pożarna Urzędu Miejskiego Regionu Shilale
3. Straż Pożarna gminy w Tauregu

5.

LTPL00015

Opieka doraźna w sytuacjach kryzysowych

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Instytucja Publiczna Szpital Powiatowy im. S. Kudirka w Alytusie

6.

LTPL00032

Przesuwamy granice – współpraca transgraniczna Polski i Litwy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Instytucja publiczna Stacja pogotowia ratunkowego w Jonawie

7.

LTPL00082

Zwiększenie dostępności i lepszej jakości usług rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych w regionie przygranicznym

Instytucja publiczna Szpital rehabilitacyjny w Abromiskesie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

8.

LTPL00174

Współpraca polsko-litewska na rzecz wspierania dostępności i jakości usług medycznych na terenie powiatu białostockiego i gminy Święciany

Powiat Białostocki

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
2. Szpital z okręgu Święciany

9.

LTPL00204

Realizacja Programu Profilaktyki Chorób Układu Pokarmowego na terenie województwa podlaskiego i powiatu tauroskiego poprzez wykorzystanie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i narzędzia telemedycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Instytucja Publiczna Szpital w Taurogach

10.

LTPL00009

Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień

Muzeum Etnograficzne w Alytusie

1. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
2. Muzeum Ziemi Łoździejskiej

11.

LTPL00079

Transgraniczna kapsuła turystyczna – stworzenie i promocja polsko-litewskiego szlaku turystycznego E-11 z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Podmiot publiczny Kowieńska Agencja Rozwoju Regionalnego

1. Litewskie stowarzyszenie turystyki wiejskiej
2. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

12.

LTPL00106

Zrównoważona kultura dla zrównoważonej turystyki

Gmina Zabłudów

Administracja gminy Pojegi

13.

LTPL00145

Pszczelarstwo drzew leśnych – tradycja bez granic

Administracja Dzukijskiego Parku Narodowego i Ścisłego Rezerwatu przyrody w Cepkeliai

Bractwo Bartne

14.

LTPL00046

Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia regionu przygranicznego

Miasto Suwałki

1. Centrum sportu i rekreacji w Alytusie
2. Centrum sportowe w Druskiennikach

15.

LTPL00002

Wzmocnienie bezpieczeństwa na pograniczu litewsko-polskim

Państwowa Służba Graniczna podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

16.

LTPL00055

Razem bezpieczniej – zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-litewskim poprzez intensyfikację współpracy policyjnej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

1. Komenda Powiatowa Policji w Mariampolu
2. Komenda Powiatowa Policji w Alytusie

17.

LTPL00078

Wzmocnienie współpracy litewskich i polskich służb ratowniczych w zakresie likwidacji awarii chemicznych i ekologicznych

Departament Straży Pożarnej i Ratownictwa w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

18.

LTPL00095

Doskonalenie zarządzania współpracą w kontekście bezpieczeństwa turystycznego na pograniczu litewsko-polskim

Okręgowa Straż Pożarna i Służba Ratownicza w Trokach

1. Gmina Giby
2. Administracja gminy z okręgu trockiego

Powrót na początek strony