Proces aktualizacji 2018

Przystąpienie do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku
2020 przyjętej Uchwałą Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r.

Powrót na początek strony