Wspólny Sekretariat Programu Współpracy (Interreg VI-A) Litwa-Polska poszukuje niezależnych ekspertów z Litwy, Polski i innych państw członkowskich UE

Wspólny Sekretariat z siedzibą w Wilnie poszukuje ekspertów do wsparcia oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naborów wniosków w perspektywie finansowej 2021-2027

Sekretariat programu poszukuje specjalistów z Litwy, Polski i innych państw członkowskich UE posiadających doświadczenie w następujących dziedzinach:

  • poprawa, ochrona i zachowanie przyrody, bioróżnorodności;
  • redukcja zanieczyszczeń;
  • zielona infrastruktura;
  • zarządzanie kryzysowe;
  • opieka zdrowotna;
  • opieka społeczna;
  • kultura i zrównoważona turystyka;
  • budowanie potencjału, wzmacnianie współpracy.

Zainteresowani eksperci, którzy spełniają wymagania, powinni przesłać swoje aplikacje pocztą elektroniczną na adres: experts@lietuva-polska.eu do 15 kwietnia 2024 roku. Prosimy o skorzystanie z załączonego formularza zgłoszeniowego w celu dostarczenia wymaganych informacji. Wniosek należy złożyć w formie podpisanego elektronicznie dokumentu lub fizycznie podpisanego i zeskanowanego dokumentu.

Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji znajdują się w załączonym pliku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Wspólnym Sekretariatem Programu (mailowo experts@lietuva-polska.eu lub telefonicznie +370 645 06169).Grafika dotycząca naboru

Powrót na początek strony