W maju 2024 r. uruchomiony zostanie 3. nabór wniosków w Programie Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska (projekty regularne) planowany jest w okresie maj-lipiec br. Przewidywany czas realizacji  projektów wynosi 24 miesiące. Zakłada się całkowity budżet przyszłego projektu regularnego w przedziale od 160 000 EUR do 2 000 000 EUR.

W ramach 3. naboru beneficjenci będą mogli aplikować o środki na realizację projektów w ramach trzech priorytetów:

  • Priorytet 1 "Promowanie dobrostanu środowiskowego i wzmacnianie zarządzania kryzysowego"
  • Priorytet 2 "Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego"
  • Priorytet 3 "Wzmacnianie współpracy między interesariuszami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym"

Zainteresowanych naborem zachęcamy do odwiedzania strony Programu: lietuva-polska.eu/pl/Interreg.   

Informacji o Programie w naszym województwie udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu w Białymstoku: lietuva-polska.eu/pl/regionalny-punkt-kontaktowy-podlaskie.

Powrót na początek strony