Spotkania informacyjne o naborach w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa

W 2024 roku planowane są kolejne nabory wniosków w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa. Otwierają się nowe możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi. W planach są nowe typy projektów transnarodowych. Zwiększeniu uległa również liczba państw, z którymi można będzie realizować projekty międzyregionalne.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, w trakcie których będą omawiane programy i nabory wniosków. Jest to ostatni moment na zaangażowanie się w międzynarodowe projekty, gdyż wyczerpują się już środki finansowe na lata 2021-2027.

Harmonogram spotkań w marcu i kwietniu 2024 r. wraz z rejestracją na te wydarzenia znajduje się w linku poniżej:

Kolejne spotkania o naborach w programach Interreg: Europa, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)

Powrót na początek strony