Ruszył nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dot. wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, wsparcie dla gmin - inwestycja A1.3.1

Nabór wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gmin, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potrwa od 21.05.2024 do 30.06.2026 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin. Inwestycja zakłada współfinansowanie: przyjęcia przez min. 80 % gmin planów ogólnych, gminnych programów rewitalizacji, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obszar wsparcia to bezzwrotna refundacja wydatków poniesionych przez gminy na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 871 290 000,00 zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021.

Więcej informacji znajduje się w linkach poniżej:

Pytania pojawiające w trakcie trwania naboru można kierować pod numerem telefonu (22) 323 42 40 oraz na adres e-mail: gminyDPR@mrit.gov.pl.

Powrót na początek strony