Regionalne Forum Terytorialne przyjęło informacje na temat Raportu o stanie województwa za rok 2023

Regionalne Forum Terytorialne (RFT) jest podmiotem opiniodawczym Zarządu Województwa Podlaskiego stanowiącym platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie zagadnień strategicznych dla rozwoju regionu.

16 kwietnia 2024 członkowie Forum obradowali na temat Raportu o stanie województwa za rok 2023.  Po zapoznaniu się z istotnymi informacjami będącymi elementami składowymi Raportu członkowie Regionalnego Forum Terytorialnego podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania przez RFT i rekomendowania Zarządowi Województwa Podlaskiego przyjęcia Raportu o stanie województwa za 2023 rok.

Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z informacją o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku.

Członkowie Regionalnego Forum Terytorialnego

Powrót na początek strony