Pozytywna opinia strony rządowej projektu UMB z zakresu publicznej infrastruktury badawczej

W dniu 7 września 2023 r., zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej listę zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, celem wydania opinii.

Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pn. „Centrum Medycyny Nowej Generacji (CMNG) - rozwój innowacji i potencjału badawczo-rozwojowego województwa podlaskiego”, zgodnie z informacją Ministry Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z dnia 27 czerwca 2024 r., został zaopiniowany pozytywnie.

Organizacja badawcza będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie projektu z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Powrót na początek strony