Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2024 (Project Support Facility)

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of The Baltic Sea States) opublikował informację o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2024 (Project Support Facility, PSF). Instrument został utworzony w 2012 roku w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w rejonie Morza Bałtyckiego.

Nabór jest otwarty dla spełniających warunki konkursu podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. W realizację projektu muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech ww. państw, a grant dla projektu może wynieść maksymalnie 65 tys. euro. Wnioski można składać do 31 marca 2024 roku. Przewidziany jest tylko jeden nabór, kwota do rozdysponowania to ok. 300 tys. euro.

Projekty w 2024 mają koncentrować się na wzmacnianiu odporności, bezpieczeństwa, współpracy i zaufania w regionie Morza Bałtyckiego. W szczególności zachęca się do składania innowacyjnych projektów, które sprzyjają zrozumieniu, współpracy i budowaniu wzajemnego zaufania na rzecz bardziej odpornych społeczeństw.

Zgłaszane projekty powinny odnosić się do jednego z trzech długoterminowych priorytetów:

  1. "Safe and Secure Region" (Bezpieczny i stabilny region), gdzie szczególnie wskazano na następujące trzy obszary tematyczne:
    • Civil Security (Bezpieczeństwo cywilne)
    • Child protection, justice and assistance (Ochrona, sprawiedliwość i wsparcie dla dzieci)
    • Anti-trafficking (Przeciwdziałanie handlowi ludźmi).
  2. "Regional identity" (Tożsamość regionalna)
  3. "Sustainable and Prosperous Region" (Zrównoważony i dobrze prosperujący region).

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdą Państwo na stronie cbss.org/psf/psf-2024.

W przypadku pytań naboru zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego, gdzie za nabór odpowiada Pani Katerina Popova, CBSS Project Support Facility Coordinator, tel. +46 73 801 55 20, psf@cbss.org.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Powrót na początek strony