Nabór do II etapu działania 1.3 FEPW Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP - Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła uruchomienie naboru do drugiego etapu naboru „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” finansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW)

Celem naboru jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy działań wynikających z opracowanego w ramach I etapu i zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą (PARP) modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński). Miejsce realizacji projektu oraz zasięg terytorialny projektu obejmuje obszar makroregionu Polski Wschodniej.

Nabór wniosków o dofinansowanie do II etapu Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji rozpocznie się 13 czerwca 2024 roku. Aplikacje będą przyjmowane do 19 grudnia 2024 roku, do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje na stronie z ogłoszeniem o naborze: https://fepw.parp.gov.pl/component/grants/grants/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp-etap-ii---wdrozenie-modelu-biznesowego-goz-transformacji oraz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp-etap-ii/

150x150.jpg

Powrót na początek strony