Komitet Monitorujący programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania 20 projektów w 1. naborze wniosków o dofinansowanie w priorytecie Zdrowie

Pierwszy nabór rozpoczął się w maju i trwał do końca sierpnia 2023 roku. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o środki unijne w dwóch priorytetach: Zdrowie i Środowisko. W naborze wpłynęło łącznie 247 wniosków (132 w priorytecie Środowisko i 115 w priorytecie Zdrowie).

15 grudnia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (Program PL-UA). Zatwierdzone projekty będą realizowane w 4 polskich województwach: podlaskim, mazowieckim (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskim i podkarpackim oraz w 6 obwodach ukraińskich: wołyńskim, lwowskim, zakarpackim, rówieńskim, tarnopolskim i iwanofrankiwskim.

Poniżej lista zatwierdzonych projektów z beneficjentami z województwa podlaskiego:

LP.

Tytuł projektu

Beneficjent z woj. podlaskiego

Partner z Ukrainy

Wnioskowane dofinansowanie w EUR

1

„Neurodoskonałość bez granic”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wołyński Obwodowy Szpital Kliniczny

2 323 551,60

2

„Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z chorobami układu krążenia na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez modernizację infrastruktury i sprzętu medycznego”

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Przedsiębiorstwo komunalne "Rówieński Obwodowy Szpital Kliniczny im. Jurija Semeniuka" Rówieńskiej Rady Obwodowej

2 408 793,14

3

„Wspólna poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii i ortopedii w regionie białostockim i chustskim”

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Niekomercyjne "Khust Centralny Szpital Imienia Wicinskiego Ostapa Petrovycha" Rady Miasta Khust

1 603 632,88

4

„Realizacja Programu Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego na polsko-ukraińskim obszarze przygranicznym poprzez wykorzystanie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i narzędzi telemedycznych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Komunalne przedsiębiorstwo niekomercyjne „Szpital miejski w Mościskach” Obwód lwowski

1 275 169,58

5

„Polsko-ukraińska transgraniczna współpraca w zakresie opieki kardiologicznej”

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Miejskie przedsiębiorstwo non-profit "Lwowska Terytorialna Unia Medyczna - Wielodyscyplinarny Szpital Kliniczny Pogotowia Ratunkowego i Intensywnej Terapii"

2 499 877,45

6

„Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów”

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Lwowskie przedsiębiorstwo non-profit Lwowskiej Rady Obwodowej: Lwowskie Centrum Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

2 435 202,00

7

„Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu”

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

Przedsiębiorstwo komunalne "Wołodymyrskie terytorialne stowarzyszenie medyczne" Rady Miasta Wołodymyr

2 499 594,16

8

„Dzieci są przyszłością - inwestycje w poprawę jakości i dostępności usług medycznych w szpitalach dziecięcych w Białymstoku i Mukaczewie”

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Niekomercyjne "Regionalny Szpital Dziecięcy" Rady Obwodu Zakarpackiego

2 498 850,95

9

„LEAN HEALTHCARE jako narzędzie poprawy dostępu do medycyny specjalistycznej”

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wołyński Obwodowy Szpital Kliniczny

2 453 217,34

Szczegółowe informacje o wynikach naboru: www.ewt.gov.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Programu PL-UA.

Powrót na początek strony