Inauguracja regionalnego projektu PPO

Zaangażowanie przedsiębiorstw w ustalanie priorytetów rozwoju regionu, rozwijanie współpracy nauki i biznesu, wyszukiwanie nowych możliwości w sferze badań i rozwoju, uczenie się od najlepszych, monitorowanie barier, śledzenie trendów rozwojowych, akceptacja eksperymentowania i porażek, przecieranie nowych szlaków i oddolne kreowanie przyszłości – to sedno procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO).

Uroczyste otwarcie „Regionalnego projektu w zakresie budowy potencjału regionu PPO” wraz z posiedzeniem Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki odbędzie się 28 maja br. w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowych działań na rzecz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy nauki z biznesem w województwie podlaskim.

Realizacja projektu odbywa się w formule partnerstwa. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, zaś Partnerami są wyłonieni liderzy inteligentnych specjalizacji:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Lider IS Sektor medyczny,
  • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, koordynator Polskiego Klastra Budowlanego o statusie Krajowego Klastra Kluczowego – Lider IS Ekoinnowacje,
  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, koordynator Klastra Przemysłowego Evoluma o statusie KKK – Lider IS Przemysł metalowo-maszynowy,
  • Podlaski Fundusz Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Sp. z o.o. – Lider IS Przemysł rolno-spożywczy,

Ponadto partnerem ds. promocji współpracy nauka-biznes jest Fundacja „Technotalenty”.

Projekt został ujęty w Kontrakcie Programowym dla Województwa Podlaskiego oraz Aneksie 3 do FEdP 2021-2027 jako przedsięwzięcie priorytetowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu i jest realizowany w ramach Priorytetu I Badania i innowacje, Działania 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Rejestracja na wydarzenie pod linkiem: Formularz zgłoszeniowy.

Kontakt do organizatora

Barbara Kuprel-Poźniak 85 66 54 926 | Małgorzata Chrołowska-Jurczak 85 66 54 989 | Anna Miszczuk 85 66 54 313 | Anna Pańkowska 85 66 54 316

Powrót na początek strony